ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

 1. Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu Form’u kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu ürünlerin satış bedelini, nakliye ücretini ve varsa vergi gibi ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

 1. Tanımlar

Alıcı

Alıcı, Astrolog Elvan’ın internet adresi olan www.astrologelvan.com alan kodlu internet sitesinden alışveriş yapan kişidir. Fatura ve iletişim bilgilerinde alıcının bildirdiği adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Bakanlık

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’dır. 

Banka

5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan lisanslı kuruluşlardır.

Kargo Şirketi

Ürün’ün ALICI’ya ulaştırılmasını, iade süreçlerinde ALICI’dan alınarak SATICI’ya ulaştırılmasını sağlayan anlaşmalı kargo veya lojistik şirketidir.

Ön Bilgilendirme Formu

Sözleşme kurulmadan ya da buna karşılık herhangi bir teklif Alıcı tarafından kabul edilmeden önce Alıcı’yı Yönetmelik’te belirtilen asgari hususlar konusunda bilgilendirmek için hazırlanan formdur.

Platform

Satıcı’ya ait www.astrologelvan.com  alan adlı internet sitesidir.

Satıcı

JÜPİTER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ürün

Platform’un Online Mağaza alanında sunulan ürünlerdir.

 

 1. ALICI ve SATICI Bilgileri 

ALICI

SATICI

Teslim Edilecek Kişi

 

Unvan

JÜPİTER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Teslimat Adresi

 

Adres

Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Ayyıldız Sitesi B Blok No: 26 İç Kapı No: 13 Beşiktaş/ İstanbul

Telefon

 

Faks

 

Faks

 

MERSİS No / VKN

0484183296600001/4841832966

E-posta

 

Telefon

 

Kullanıcı Adı

 

E-posta

 

 

 1. Ürün Bilgileri 
 • Sözleşme konusu ürünlerin bilgileri, temel özellikleri ve nitelikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, fiyatı), vergiler dahil satış bedeli gibi tüm temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yer almakta olup Platform üzerinden detaylı bir şekilde incelenebilecektir.
 • Platform üzerinden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 • Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı Platform’da mevcut olup kargo bedeli, taksit farkı tutarı, indirim tutarı vb. tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

 

 

 

 

 

 

 

Kargo Tutarı

 

 

 

Taksit Farkı

 

 

 

TOPLAM

 

 

 • Ödemeler, Platform üzerinden kredi kartı ile sanal pos üzerinden yapılacaktır. İlave masraflar çıkması durumunda işbu bedeller ____ üzerinden ALICI’ya fatura edilecektir.

 

 1. Genel Hükümler
 • SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile mevzuat gereği ürünle birlikte teslim edilmesi gereken sair bilgi ve belgeler ile Kargo Şirketi aracılığı ile teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden (“Sözleşme”) evvel, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu malın temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • SATICI ürünleri mücbir sebepler haricinde 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ALICI’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • SATICI, sözleşme konusu hizmeti eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun vermeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine ve standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI, sözleşme konusu hizmeti almak için Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu bedelin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünleri teslim etme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi mücbir sebepler nedeniyle sözleşme konusu malı ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.
 • Ürün’ün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, Platform’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.
 • Ürün ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade etmesi zorunludur. Ürün’ün stokta bulunmaması durumu, Ürün ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.
 • İnternet sitesinde yer alan İptal ve İade Koşulları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İade ve cayma hükümleri İade Koşulları ile birlikte değerlendirilecek ve talep konusu çözümlenecektir.

 

 1. Cayma Hakkı 
 • ALICI 14 (ondört) gün içerisinde koşulsuz ve şartsız cayma hakkını sahip olup cayma bildirimini SATICI’nın yukarıda bulunan iletişim bilgilerine yöneltecektir.
 • Cayma hakkı süresi, ürün için ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, Sözleşme’nin kurulmasından ürün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 • Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen üründe, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün, birden fazla parçadan oluşan üründe, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı durumlarda, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün esas alınır.
 • SATICI, Ürün’ün tesliminden önce ALICI’nın cayma hakkını kullanması durumunda cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel Satıcı’ya aktarılmamışsa cayma hakkına konu Ürün’ün, iade için öngörülen Kargo Şirketi’ne teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir Kargo Şirketi ile iade edilmesi durumunda da Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren,
 1. ALICI’nın siparişinin yasal süre içerisinde teslim edilememesi nedeniyle Sözleşme’yi fesih hakkını kullanması durumunda fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, tahsil ettiği Sözleşme konusu bedeli ile teslimat masraflarının ALICI’ya iadesinden sorumludur.
  • Cayma hakkının kullanılması halinde:
 1. a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Ürün’ü Satıcı’ya Kargo Şirketi’yle geri gönderir.
 2. b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa Ürün ile birlikte hediye edilen diğer Ürünler’in de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.
 • Alıcı cayma süresi içinde Ürün’ü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
 • Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Sözleşme konusu bedeller Alıcı’ya Alıcı’nın ödeme yöntemi ile iade edilmektedir. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, Ürün’ün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. ALICI’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili Ürün iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.
 • ALICI, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve Satıcı’nın öngördüğü Kargo Şirketi ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Ancak, ALICI’ya teslim edilen Ürün’ün Kanun’un 8. maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda ALICI iadeye ilişkin masraflardan sorumlu değildir. ALICI’nın talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın Kargo Şirketi şubesi bulunmaması halinde, ALICI Ürün’ü herhangi bir Kargo Şirketi’yle gönderebilecektir. Bu halde iade kargo bedeli ve Ürün’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumludur.
 • ALICI cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanacak olup aksi halde cayma hakkını kaybedecektir.
 • ALICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, kendi istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, doğal taşlı ürünlerde sentetik olmadığından dolayı ebat ve ton farkı yaşanabilecek olduğundan ebat ve ton farkı sebebiyle iadesi talep edilen değerli taşlar, alıcı için kişiye özel olarak üretilen, üzerinde ilave veya değişiklik yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler, kullanım sırasında vücutla direkt temasa girmek suretiyle hijyen açısından hassas olan ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, elektronik ortamda üretilen ve tarafınızla paylaşıldıktan sonra geri alınması mümkün olmayan dijital ürünler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler kapsamında cayma hakkını kullanamayacaktır.
 • ALICI, cayma hakkı bildirimini işbu Form’un 3. maddesinde belirtilen kanallara gerçekleştirecektir.
 • ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle sunulamaması halinde, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI hizmeti kaç taksit ile aldıysa kullandığı kredi kartını veren Banka ALICI’ya geri ödemesini aynı şekilde taksitle yapmaktadır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir (1) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış malın iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür çerçevesinde gerçekleştirilecektir. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini taahhüt eder.

ALICI alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder. Alışveriş yapanın kart hamili olması ve/veya kart hamilinin muvafakati ile alışveriş yapmış olmasına rağmen; kredi kartının yetkisiz kullanımı prosedürünün uygulaması halinde SATICI’nın suç duyurusunda bulunma ve maddi zararını talep etme hakkı vardır.

Alışveriş; 3D secure sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiş ise, alışveriş yapanın kredi kartını yetkili ve yetkisiz olarak kullanmış olması SATICI açısından önem arz etmeyecek ve satış işlemi iptal edilemeyecek, kart hamili satıcıdan herhangi bir şekilde maddi ve/veya manevi zarar talebinde bulunamayacak olup; satıcı alışveriş sürecinde malın teslim edilmesi istenilen adres ve kişi/kurum’a teslim etmekle kart hamiline karşı sorumluluğundan kurtulacaktır.

 

 1. Hizmet Bedeli ve Ödeme
  • ALICI, Ürün siparişi verildiğinde, söz konusu Hizmet için öngörülmüş olan ve Sözleşme’de detaylarına yer verilen Hizmet Bedeli’ni ödeme borcu altına girecektir. ALICI’nın ödemeyi yapmaması halinde, sipariş verilmemiş sayılacaktır.
  • ALICI dilerse; ödemeleri gerçekleştirdiği kredi kartının sağlayıcısı olan bankanın Platform ile olan anlaşması çerçevesinde taksitlendirme seçeneğinin bulunması halinde sunulacak taksit seçeneklerinden yararlanarak fatura bedelini taksitlendirerek ödeme gerçekleştirebilir. ALICI’nın kullandığı kredi kartına, bu Form ve Sözleşme uyarınca ödeyeceği ücretler için taksit yapılıp yapılmayacağına dair ALICI ödeme ekranında sağlayıcı bankanın ara yüzünde bilgilendirilecek olup; anlaşmalı bir banka olmadığı durumda ALICI bu seçenekten yararlanamayacağını bildiğini ve bu sebeple SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu doğrultuda herhangi bir talepte bulunamayacağını bildiğini kabul ve taahhüt eder.
  • ALICI, Ürün’e ilişkin ödemesi gereken ücretleri öderken bilgilerini girmiş olduğu kendisine ve/veya başkasına ait banka/kredi kartının geçerli bir banka/kredi kartı olduğunu, Ürün’e ilişkin ücret tutarlarının bu banka/kredi kartından tahsil edilmesi hususunda kendisinin/kart sahibinin rızası dahilinde olduğunu kabul ve beyan eder.
  • Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Sözleşme’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, ALICI’nın Ücret bedelini ödemesi ve SATICI’yı bilgilendirmesine dek; SATICI Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.
  • Ürün’e ilişkin ödemenin ALICI tarafından banka/kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile banka/kredi kartı sahibinin ya da Ürün’ün ifa edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, banka/kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
  • Ödeme kuruluşu tarafından kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması, güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

 

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü 

ALICI, işbu sözleşmeye konu alışveriş nedeniyle sorun yaşaması halinde şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlık’ça ilan edilen değerlere uygun olarak ALICI’nın malı satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilecektir.