UYARI: İlgili yasa gereği lütfen işbu metni 12 punto ve koyu fontta çıktısını alarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemizden alışveriş yapan her alıcı, tarafımızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olan işbu metnin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

 

 1. TANIMLAR

ALICI

ALICI, Astrolog Elvan’ın internet adresi olan www.astrologelvan.com alan adlı internet sitesinden alışveriş yapan kişidir. Fatura ve iletişim bilgilerinde alıcının bildirdiği adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Bakanlık

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’dır. 

Banka

5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan lisanslı kuruluşlardır.

Kargo Şirketi

Ürün’ün ALICI’ya ulaştırılmasını, iade süreçlerinde ALICI’dan alınarak SATICI’ya ulaştırılmasını sağlayan anlaşmalı kargo veya lojistik şirketidir.

Platform

Satıcı’ya ait www.astrologelvan.com  alan adlı internet sitesidir.

SATICI

JÜPİTER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ürün

Platform’un Online Mağaza alanında sunulan ürünlerdir.

Kanun

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Sözleşme

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Yönetmelik

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

E-posta

bilgi@astrologelvan.com

 

İşbu İade, İptal ve Cayma Koşulları Alıcı’nın Satıcı’ya siparişini verdiği, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

 • İşbu web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş veren Alıcı, sunulan Ön Bilgilendirme Formunu ve Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul etmiş sayılır.
 • Alıcı; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Satıcı’ya işbu metnin Tanımlar başlığı altında belirtilen iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 • Alıcı taksitle satın almış olduğu ürünü Satıcı’dan teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde Satıcı ‘ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşme’den cayma hakkı kullanabilir.
 • Danışmanlık hizmetlerine ilişkin iptal talepleri, kararlaştırılan danışmanlık tarihinden işbu metnin Taraflar başlığı altında düzenlenen iletişim kanalları üzerinden yazılı olarak Satıcı’ya bildirilmelidir.
 • Atölye kayıtlarına ilişkin iptal talepleri, ilgili atölye tarihinden en az 5 (beş) gün öncesinde işbu metnin Taraflar başlığı altında düzenlenen iletişim kanalları üzerinden yazılı olarak Satıcı’ya bildirilmelidir.
 • astrologelvan.com üzerinden satın alınan ve iade etmek istenen tüm ürünlerde cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün Alıcı tarafından özenle korunması gerekmekte olup orijinal ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şartı bulunmaktadır. Ürün, iade nedeni açıklanarak fatura ile birlikte iade edilmelidir. Fatura aslının Satıcı’ya gönderilmediği durumlarda KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
 • İade edilecek ürüne ait, hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünlerin de aynı anda iade edilmesi gerekmektedir.
 • Alıcı, sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene etmeli; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim almamalıdır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
 • Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda Alıcı,
 1. a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 2. b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 3. c) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, Alıcı’nın tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin Satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde Alıcı, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın Alıcı açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

 • Yönetmelik’in 13/3. maddesi hükmü gereği Alıcı’nın iade etmek istediği ürün ayıplı ise kargo ücreti Satıcı tarafından karşılanmaktadır. Diğer durumlarda ise kargo ücreti Alıcı’ya aittir.
 • Yönetmelik’in 12. maddesi hükmü gereği Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri cezai şart ödetmeksizin iade etmekle yükümlüdür.
 • Satıcı hava muhalefeti, genel grev, salgın, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sözleşme konusu ürünün/hizmetin tesliminin imkânsızlaşması sonucunda yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa ve Alıcı’dan bedel tahsil etmiş ise 3 gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’ya yapılan bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

 

 • Yönetmelik’in 15. maddesi hükmü gereği cayma hakkı kullanılamayacak ürünler şunlardır:
 1. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler,
 2. Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,
 3. Doğal taşlı ürünlerde sentetik olmadığından dolayı ebat ve ton farkı yaşanabilecek olduğundan ebat ve ton farkı sebebiyle iadesi talep edilen değerli taşlar,
 4. Alıcı için kişiye özel olarak üretilen, üzerinde ilave veya değişiklik yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler,
 5. Kullanım sırasında vücutla direkt temasa girmek suretiyle hijyen açısından hassas olan ürünler,
 6. Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar,
 7. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri,
 8. Elektronik ortamda üretilen ve tarafınızla paylaşıldıktan sonra geri alınması mümkün olmayan dijital ürünler,
 9. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler için cayma hakkı kullanılamaz.

 

 • Satıcı tüm paketleme ve sevkiyat işlemlerini dijital görüntüleme sistemleri ile kayıt altına almaktadır. Sipariş içeriğinin eksik çıktığı iddia edildiğinde Satıcı paketleme bölümü görüntü kayıtları incelenir, eksik gönderilen ürün tespit edildiğinde derhal Alıcı’ya iletilir.
 • İstemeden yanlış ürün aldıkları için, değişim yapmak isteyen ya da aldıkları ürünü bir başka ürünle değiştirmek isteyen Alıcı cayma hakkı kapsamında olmadan iade ettiği ürünü hasarsız olarak, ambalajı ve faturası ile kargo masrafını üstlenmeyi kabul ederek Satıcı’nın adresine gönderebilmektedir.  
 • Alıcı’nın iade talebi, ürünlerin teslim edildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde Satıcı’ya iletilmelidir. İade etmek istenen ürün ile birlikte orijinal fatura ibraz edilerek teslim edilmelidir. İadeler mutlak surette orijinal kutu/koli veya ambalajı/etiketi ile birlikte yapılmalıdır.

 

 • Alıcı’nın ürünü iade etmesi halinde, iade edilen ürün Satıcı’ya ulaştığı andan itibaren 14 gün içerisinde ürün bedeli, müşterinin alışverişinde kullandığı ödeme yöntemi ile kendisine iade edilir.
 • Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edecektir.
 • Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini Sözleşme’de düzenlenen hususlara halel getirmeyecek şekilde kabul etmelidir.
 • Ürün teslim edildikten sonra, Alıcı’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade etmek zorundadır.
 • Alıcı’nın satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düşmesi durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine satılanın yarar ve hasarı Alıcı’ya geçmektedir. Ürünleri gününde teslim almakla mükellef olan Alıcı bu edimini yerine getirmediği takdirde Satıcı’nın temerrüt tarihinden itibaren ürünler için yaptığı tüm masrafları karşılamak zorundadır.
 • Alıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilecektir.