Merkür, haritamızdaki iletişim gezegenidir. Bizim iletişim dilimizi ve anlama kapasitemizi temsil eder. Gezegenler arasında en hızlı hareket edenidir. Bu yüzden Merkür’ün hareketlerinin yarattığı etkileri hayatımızda daha hızlı görebiliriz.

MİTOLOJİDE MERKÜR VE HERMES

Merkür, mitolojide Hermes’le bağlantılıdır. Hermes’in hikayesi ise şöyledir;

Hermes, tanrı Zeus ile Maya’nın oğludur. Tanrıların habercisidir. Tanrıların en hızlısı ve en kurnazıdır. Hermes ticaretten sorumludur. Hermes, et yiyebilmek ve hızlı büyüyebilmek için Yunan mitolojisinde Güneş tanrısı olarak bilinen Apollon’un sığırlarını çalar. Bu sığırlardan 12 tanesini kesip 12 parçaya bölüp Olimpos’daki tanrılara sunar. Sığırları bulamayan Apollon, Zeus’a danışır. Bütün bunlar olurken Hermes bütün kanıtları yok edip mağaraya dönüp tekrar bebek rolü yapar. Hermes çok kurnazdır fakat annesi Maya’yı kandıramaz. Maya yaptıkları için Hermes’e kızar. Hermes kendini savunmaya geçer. Kendisinin hırsızlar prensi olacağını, Olimpos’da tanrılar arasında çok güçlü bir konuma geleceğini, çok kurnaz ve manipülatif olduğunu ifade ederek annesini ikna etmeye çalışır. Bu arada Hermes sığırları çalarken yaşlı bir adam buna şahit olmuştur. Hermes adamı manipülatif bir şekilde susturur fakat sonrasında bu adam Apollo’ya bu durumu itiraf eder. Apollo olayın iç yüzünü öğrendikten sonra Zeus’a çıkar. Zeus ve Apollon sığırları aramaya çıkarlar. Apollon’a itiraf eden adam sığırları çalan kişiyi bir mağaraya girerken gördüğünü söyler. Mağaraya girdiklerinde kundağa sarılmış bebek Hermes’i görürler. Apollon net şekilde her şeyi Zeus’a anlatır ama Hermes yalanlar. Zeus oğlunun huyunu bildiği için oğluna inanmaz ve kendilerini sığırları sakladığı yere götürmesini ister. Sonrasında Zeus, Apollon ve Hermes bir yere giderler. Hermes giderken 7 telli çalgısı olan lirini de alır ve çalar. Apollon’un çok hoşuna gider. Bunun üzerine Hermes’ten lirini 50 sığır karşılığında alarak hesabı kapatmak ister. O günden sonra Hermes tanrıların elçisi olur. Apollon’da lirini alır ve aynı zamanda hem güneşin hem de sanatın tanrısı olur.

Bu mitte Merkür’ü temsil eden Hermes’in iletişim yönünün çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Burada esas mesele Merkür’ün konumu ve Merkür’ümüzü nasıl çalıştırdığımızdır.

Unutmayın! MERKÜR’ÜNÜZ KADAR DÜŞÜNÜR VE KONUŞURSUNUZ! 

MERKÜR BURÇLARDA ETKİLERİ:

Merkür Koç burcunda: Net ve sert bir iletişim dili vardır. Ancak komik ve eğlenceli bir iletişim üslubu da verir.

Merkür Boğa burcunda: Net ve sabit fikirleri vardır.

Merkür İkizler burcunda: Merkür’ün yöneticisi olduğu burçtur. Pratik zekalı, iletişimi güçlü ve hafızası kuvvetlidir.

Merkür Yengeç burcunda: Alıngan, hassas ve duygusal iletişim kurar

Merkür Aslan burcunda: Kendi doğru bildiğinden vazgeçmeyen, buyurgan ve sert bir iletişim dili olabilir. Komik ve eğlencelidir.

Merkür Başak burcunda: Merkür’ün yöneticisi olduğu diğer burçtur. Detaycı, analizleri kuvvetli, kendini doğru ifade etme yeteneği verir.

Merkür Terazi burcunda: Uzlaşmacı ve naif, tatlı bir iletişim diline sahiptir.

Merkür Akrep burcunda: Sivri dilli ve iğneleyici bir iletişim üslubu verir. Güçlü diplomatik yanları vardır.

Merkür Yay burcunda: Sevimli, konuşkan ancak aklına gelen her şeyi söyleyen bir üsluba sahiptir.

Merkür Oğlak burcunda: Mesafeli ve ketum bir iletişim tarzına sahiptir. Dürüst, net ve garantici olurlar.

Merkür Kova burcunda: Zeki ve yaratıcı, araştırmaya yatkın özellikleri vardır.

Merkür Balık burcunda: İletişimde sevimli ve sezgisel davranır. Kafaları genelde dalgındır.

MERKÜR EVLERDE ETKİLERİ:

MERKÜR 1. EVDE:Dışa dönük ve iletişimi kuvvetli bir karakterdir.

MERKÜR 2. EVDE: 2. Evde, özellikle güçlü pozisyondaki Merkür, kişinin iletişime dayalı işlerden para kazanacağını gösterir. Yazarlık, medya sektörü gibi işlerden para kazanabilir.

MERKÜR 3. EVDE: Dışa dönük, özellikle yakın çevresiyle iletişimi güçlü bir karakterdir. 3. Evdeki Merkür kişiye güçlü bir el becerisi de verebilir.

MERKÜR 4. EVDE: Zaman zaman içe kapanık ve aile düşkün bir karakterdir. Merkür burada, duygusal ve sezgisel çalışır.

MERKÜR 5. EVDE: 5. Evdeki Merkür kişiye dışa dönüklük ve güçlü iletişim yetenekleri verir.

MERKÜR 6. EVDE: 6. Evinde Merkür olan kişi, günlük problemlerini iletişim sayesinde çözebilir, kendini doğru ifade edebilir. Ayrıca, iletişimi dayalı bir meslek yapmak da bu kişilere uygundur.

MERKÜR 7. EVDE: İletişimde uzlaşmacıdır. Özellikle ikili orta yolu iletişimle bulmaya çalışır.

MERKÜR 8. EVDE: Merkür’ü 8. Evde olan kişi, düşüncelerini diğer insanlarla paylaşmak istemez. Sırları ve gizleri vardır.

MERKÜR 9. EVDE: Okumaya ve araştırmaya yatkın, akademik anlamda başarılı kişilerdir. Güçlü bir akademik hayatı olan kişilerde, hocalarda görülen bir pozisyondur.

MERKÜR 10. EVDE: Kişi dilini ve üslubunu kullanarak kariyerinde yükselebilir. Spikerlik, pazarlamacılık, ticaret gibi işler yapabilir.

MERKÜR 11. EVDE: Sosyal, çevresi geniş ve aktivist ruhlu kişilerdir. Topluluklara konuşma yapan hocalık, konuşmacılık, derneklerde sözcülük gibi işlerde fırsatlar yaratır.

MERKÜR 12. EVDE: 12. Evdeki Merkür biraz içine kapanıktır, düşüncelerini herkese ifade etmez. Buradaki Merkür sezgisel çalışır, ayrıca bu kişilerin rüyaları çıkabilir.

Astrolojide Ay Neyi Temsil Eder? Evlerde ve Burçlarda Etkileri

Astrolojide Venüs Gezegeni Neyi Temsil Eder? Evlerde ve Burçlarda Etkileri

Write A Comment